סִידְקִי (interch. with סִירְקִי) m. (v. סָדַק) 1) small dealer, retailer in the market, huckster, contrad. to פלטר shop-keeper. Y. Shek. VIII, beg. 51ᵃ (ref. to Deut. XXVIII, 66) ופחדת … זה שהוא לוקח מן הס׳ וכ׳ ‘and thou shalt be in fear day and night’, that is, he who buys from the huckster (who cannot lay in stock for a year), ‘and thou shalt have no assurance of thy life’—that is, he who buys from the shop-keeper; ib. III, 47ᶜ ציוקי (corr. acc.); Y. Sabb. VIII, 11ᵃ bot.; Esth. R. introd., beg.; a. fr. —2) (also fem., sub. שוק) market-stand, provision market. Y. Ned. XI, 42ᶜ bot. והיו שם צבורים בס׳ and there were provisions piled up in the market. Ruth R. to I, 1 יצתה ועומדת בס׳ … (not מעילת) his maid servant went out and stood in the market (waiting for her turn to buy provision); Yalk. Ruth 598. Y. Dem. III, 23ᶜ ס׳ שהיתה מסתפקת וכ׳ a provision stand which was supplied with forbidden fruits one day; ib. II, 22ᶜ top כורכיא (corr. acc.); Y. Keth. I, 25ᵈ bot. (סִירְ׳) סִידְקִית; a. fr.—Y. Kil. II, beg. 27ᶜ (in Chald. dict.) בסירקי in the market-stand.