נְגַד, נְגִיד ch. 1) (corresp. to h. מָשַׁךְ, נָטָה a. אָרַךְ) to stretch; to draw, pull, spread. Targ. Jud. XVI, 30. Targ. Deut. XXI, 3. Targ. Jer. XLIII, 10.—Targ. Ps. LV, 4 יִיגְּדוּן ed. Lag. (ed. Wil. יגרון; h. text ימיטו). Targ. Y. Deut. XVII, 20. Targ. Y. Ex. XII, 21 נגודו ידיכון וכ׳ withdraw your hands from (v. מָשַׁךְ); a. fr.—Succ. 4ᵇ גּוּד אסיק וכ׳ stretch and raise the partitions, i.e. adopt the legal fiction that the partitions around the stand are prolonged so as to reach the ceiling (v. דּוֹפָן). Sabb. 101ᵃ גוּד אחית וכ׳ stretch and bring the partitions down, i.e. adopt the fiction that the walls are prolonged so as to reach the bottom. Erub. 4ᵇ לְגוּד, v. לָבוּד. Gitt. 68ᵇ נְגִידוּ מיניה מיכליה (Rashi: נְגוּדוּ) withdraw his food from him, reduce his rations. B. Mets. 74ᵃ למידש ולמִנְגַּד to tread the grapes and to conduct the wine into the pit. Ib. 84ᵇ נַגְדוּ מתותיה וכ׳ they drew from under him sixty &c., v. מְשִׂיכְלָא. B. Bath. 111ᵇ גוד לית וכ׳ draw (take me away from here), this man does not want to learn. Pesik. B’shall., p. 90ᵃ; Koh. R. to X, 8 גוד חמי לי lead the way, show it to me. Bekh. 44ᵇ נגדו ליה גלימא they spread for him (held up between him and the people) a cloak. Erub. 94ᵃ שקולו … נְגִידוּ בה take a cloak and spread it (as a partition); a. v. fr.—Ab. I, 13 נְגַד שמא וכ׳ he who stretches his fame (is ambitious), will lose his name. —2) to lash, v. Pa. —3) to guide, rule. Targ. Ruth I, 1 (h. text שפט). —4) to grow long; to be drawn, follow after; to flow. Targ. Job XXI, 33 (h. text ימשוך). Targ. Jer. VI, 4 (h. tex ינטו). Targ. Cant. I, 4 נְגִדְנָא וכ׳ we are drawn after &c. Targ. Deut. XXXIII, 13; 22; a. fr. (v. נְגַר).—B. Bath. 91ᵇ והוה נָגֵיד חוטא וכ׳ a line of honey flowed over both his arms; Y. Peah VII, 20ᵃ bot. ונ׳ מלא וכ׳ and honey flowed as much as my hands could hold; a. e.—Part. pass. נְגִיד stretched, fainting (v. Ithpe.). Targ. Ps. LXXXVIII, 16.—Sabb. 152ᵃ, v. Ithpe.
    Pa. - נַגֵּד (denom. of נִגְדָּא II) to lash, punish. Targ. Cant. VII, 5 למִינְגַּד … לנַגָּדָא.—Keth. 33ᵇ נַגְּדוּהָ, v. אִלְמָלֵא. Kidd. 12ᵇ נַגְּדֵיה כרב punish him in accordance with Rab’s practice. Pes. 52ᵃ ולִינַגְּדֵיה מר נַגּוּדֵי Ms. (ed. נגידי, corr. acc.) why do you not order him to be lashed?; a. e.
    Af. - אַנְגִּיד to declare liable to lashes. Kidd. l. c.; Yeb. 52ᵃ, a. e. רב מַנְגִּיד (על) וכ׳ Rab decreed punishment for him who &c. Kidd. l. c. לא מינגיד רב (read: מנגיד, as) Yeb. l. c.
    Ithpe. - אִתְנְגִיד, אִתְנְגַד, , אִינְּגִיד, Ithpa. אִתְנַגַּד 1) to be drawn, to extend; to run. Targ. Is. XXXIV, 11. Targ. Y. Num. XXV, 8. Targ. Y. Gen. XLV, 19. Targ. Is. XLIV, 3; a. e. —2) to spread, invade. Targ. I Sam. XXVII, 10 (h. text פשט); a. e. —3) to be withdrawn. Targ. Josh. IV, 18; a. e. —4) [to stretch one’s self,] to faint, fall away, die (h. גָּוַע). Targ. Gen. XXV, 8; a. fr.—Pes. 50ᵃ חלש וא׳ כי וכ׳ was sick and fainted (seemed to be dead), and when he came to &c.; B. Bath. 10ᵇ. Snh. 39ᵃ א׳ ואתנח he became faint and sighed; Sabb. 152ᵃ נגיד ואתנח. —5) to be lashed. Macc. 11ᵃ; Pes. 113ᵇ מִינְּגִיד, v. זִיגּוֹד.—[Kidd. 12ᵇ מינגיד, v. supra.]