מֶרְכָּבָה f. (b. h.; preced.) chariot. Esth. R. to I, 2 (ref. to II Chr. IX, 17) [read:] שהיה עשוי כמֶרְכַּבְתּוֹ של מי וכ׳ it was made like the chariot of him who spoke and the world existed. Num. R. s. 12 אגרת … ומֶרְכַּבְתָּהּ Igrath … and her chariot; a. e.—Esp. the divine chariot of the vision of Ezekiel (Ez. I); מעשה מ׳, or מ׳ the mystic speculations on the divine chariot, esoterics. Gen. R. s. 82 האבות הן הן המ׳ the patriarchs are the divine chariot. Ḥag. II, 1. Ib. 13ᵃ אגמרך במעשה המ׳ I shall instruct thee in the secret of the vision of Ezekiel. Ib. עד היכן מעשה המ׳ up to which verse (in Ez. I) do the speculations on ‘the Chariot’ go (the communication of which is subject to certain restrictions)?—Tosef. Meg. IV (III), 28. Cant. R. to I, 4 (ref. to חדריו ib.) מנין … ויגלה להם חדרי מ׳ how should Ezekiel be able to reveal to them the inwardness of the Chariot? Ib. 10 שמא בחדרי מ׳ וכ׳ hast thou perhaps been studying the secrets of the Chariot?; Lev. R. s. 16 בסדרי מ׳ (corr. acc.); a. fr.—Pl. מֶרְכָּבוֹת. Pesik. Baḥod., p. 107ᵇ; Pesik. R. s. 21; a. fr.