כָּרָתֵי, כְּרָתַיָּא, כָּרָתִין m. pl. ch. = h. כָּרֵישִׁין (v. כָּרֵישָׁה) leek. Targ. Num. XI, 5 ed. Berl. כָּ׳ (oth. ed. כְּ׳; Yarg. Y. II כְּרָתַיָּא, some ed. כְּרַתְיָא; h. text חָצִיר).—Ab. Zar. 10ᵇ שדר ליה כ׳ he (the emperor) sent him leek (symbolically alluding to כרת, ‘my progeny will be cut off’, Rashi). Ker. 6ᵃ; Hor. 12ᵃ. Y. Kil. IV, end, 29ᶜ זרע כרמיה כרתין planted leek in his vineyard. Y. Sabb. VII, 10ᵃ ההן דגזז … כ׳ וכ׳ he who cuts (on the Sabbath) coriander …, leek &c. Bab. Sabb. 110ᵇ, v. בַּתְוָוא a. כָּתָא; a. fr.