טָפַף I (b. h.) to touch closely, (b. h. to mince); to join, add. Part. pass. טָפוּף, f. טְפוּפָה (cmp. טְפֵי III) added to, liberally measured, contrad. to מחוק levelled, a. גדוש heaped. Men. 7ᵃ לביסא ט׳ to a basin brimful, with something added on top.—Pl. טְפוּפוֹת. Yoma 48ᵃ