חָמַר I (cmp. חָבַר) 1) to join; to pile up, to load. Ukts. II, 5 והבצלים שחֲמָרָן and the onions which one has piled up; v. אָמַן.—Zeb. 53ᵃ וחוֹמֵר בגודלו וכ׳ and loads (i.e. supports the index finger) with his thumb on top and the little finger below (like a balanced load, v. חֶבֶר a. אֵבֶר); [Var. סוֹמֵךְ, v. Rabb. D. S. a. l. note 3]; Yalk. Lev. 469. —2) (denom. of חָמוּר) to be weighty, stringent. Ohol. XIV, 3 אל יֶחְמוֹר זה וכ׳ this must not be made more stringent than &c.; [ed. Dehr. יַחְמִיר.]
    Hif. - הֶחְמִיר [to put a load on,] to pass a restrictive law, to incline to the stricter opinion, opp. היקל to make easy. Yeb. 88ᵃ מתיך חומר שהֶחְמַרְתָּ עליה וכ׳ on account of the restrictions under which the law puts her in the end (if she marries again and her first husband appears), it is made easy for her in the beginning (by allowing her to marry again), i.e. her heavy responsibility will make her cautious; Y. Gitt. I, beg. 43ᵃ (add: מתוך). Nidd. 66ᵃ, a. fr. הֶחְמִירוּ על עצמן they placed themselves under greater restrictions (than the law requires). Ned. I, 1 להחְמִיר, v. חָכַךְ II. Eduy. III, 10, a. e. מַחְמִיר כדברי וכ׳ he adopts the stricter opinion of &c.; a. v. fr.
    [. - חִמֵּר , v. חַמָּר II.]