חֲטַף, חֲטֵיף ch. same 1) to seize, snatch. Targ. Jud. XXI, 21. Targ. I Kings XX, 33 וחטפוהא מיניה they snatched the word hastily from him (h. text ויחלטו הממנו); a. e.—B. Bath. 33ᵇ, sq. דמִיחֲטַף חַטְפָהּ מיניה that he took it from him forcibly. Ḥull. 133ᵃ היה חֲטִיפְנָא מתנתא I used to take the priest’s gifts eagerly (v. חֲבַב). Erub. 54ᵃ חֲטוֹף ואכול וכ׳ make haste and eat &c. (enjoy life, while you live). —2) to do violence, strain (the text), to misinterpret. Targ. Ez. XXII, 26. —3) (of animals of prey) to tear. Targ. II Esth. I, 2 דובין חטפין (read: דֵּיבִין) the wolves (on Solomon’s throne) made an attempt to tear (the false witness). Ib. למחטיף לבהון וכ׳, as if to tear the hearts &c.
    Pa. - חַטֵּף same. Ib. (of hawks).
    Ithpa. - אִתְחַטַּף to be robbed, be snatched. Targ. Prov. XIII, 2.—Y. Kidd. I, 60ᵇ top והיא מִתְחַטְּפָא and it is taken by force (confiscated).