זִיגָּד, זִיגֹּוד pr. n. m. Ziggad, Ziggod (cmp. אִיזְגְּדַר). Pes. 113ᵇ; Macc. 11ᵃ (prov.) טוביה חטא וז׳ מנגד Tobias sinned and Z. was punished (because he was a single witness).