הוֹשַׁעְנָא f. (= הוֹשַׁעינָא = הוֹשִׁיעָה נָא) [help, I pray,] Hosanna, name of parts of, or of the entire, festive wreath (Lulab) carried in procession on the Feast of Booths. Succ. 30ᵇ ה׳ דאוונכרי וכ׳ the traders’ own H. (myrtles). Ib., sq. מעיקרא … והשתא ה׳ before its use was designated it was called asa and now it is called H.—Ib. 37ᵃ כי גדליתו ה׳ when ye tie the festive wreath; a. fr.—Targ. II Esth. III, 8.—Esp. the separate branches of the willow tree carried in procession on the last day of Succoth, whence יום ה׳, יומא דה׳ the seventh day of the Feast of Booths (now called ה׳ רַבָּה); v. עֲרוּבְתָּא.