גֶּדֶר I m. (v. גָּדֵיר) fence, partition. Peah II, 3. Y. ib. 16ᵈ ג׳ מחובר a hedge, v. חָבַר. B. Kam. 23ᵃ [read:] ונפל הג׳ (v. Rabb. D. S. a. l.) and the partition wall fell in; a. v. fr.—Trnsf. guard against trespassing the law, restraint, preventive measure (v. גְּזֵרָה). Tosef. Shebi. III, 13 לא גזרו אלא ג׳ שיכול לעמוד they (the scholars) erect only such a fence as can stand, i.e. enact only practicable measures (v. גָּזַר). Snh. 21ᵃ ג׳ גדול גָּדְרָה וכ׳ Tamar erected a great guard at the time (became a warning to girls). Lev. R. s. 26 the serpent פרץ גִּדְרוֹ של עולם made a breach in the fence of the world (opened the way to lawlessness). Lev. R. s. 24, a. fr. ג׳ ערוה guard against immorality, chastity, v. גָּדַר; a. fr.—Y. Pes. I, 27ᶜ bot. ויש ג׳ לג׳ can a preventive rabbinical law (גְּזֵרָה) be enacted as a guard for another preventive law?—Pl. גְּדֵרוֹת. Lev. R. s. 24; a. e., v. גָּדֵיר.