אִינְגַּד, *(נגד) prolong! go further! Git. 58ᵃ א׳ פוסתא וכ׳ go one page and a half further, (and you will find it). [Rashi: a little = אִי־נְגַד, v. אי III.]