שבי, שָׁבָה (b. h.) to capture, carry off.—Part. pass. שָׁבוּי; f. שְׁבוּיָה; pl. שְׁבוּיִים, שְׁבוּיִם, שְׁבוּיִין; שְׁבוּיוֹת. Keth. I, 2 הגיורת והש׳ וכ׳ a proselyte, a captive, and a slave, converted, redeemed, or freed at an age of less than three years and one day. Ib. 4. B. Bath. 8ᵃ bot.; Ḥull. 7ᵃ, a. e. פדיון ש׳, v. פִּדְיוֹן. Shek. II, 5 מותר שבויים לש׳ what is left over from a fund collected for the ransom of captives, must be reserved for the ransom of other captives; מותר שבוי לאותו ש׳ what is left over from a collection for a certain captive, belongs to that captive. Y. ib. II, 47ᵃ top אין פודין ש׳ בש׳ you dare not redeem a captive by surrendering another captive. Keth. 51ᵇ בש׳ הקלו with regard to a woman redeemed from captivity the practice is more lenient (allowing her husband to live with her again). Ib. שְׁבוּיֵי מלכות הרי הן כש׳ women forced by (Roman) officials come under the law of redeemed captives (are permitted to live with their husbands). Gitt. IV, 6, v. פָּדָה; a. fr.
    Nif. - נִשְׁבָּה to be captured. B. Mets. 39ᵃ שבוי שנ׳ מורידין וכ׳ if a person has been captured (banished), we appoint a relative to manage his property. Snh. 104ᵃ שני בני אדם שנִשְׁבּוּ וכ׳ two persons were captured on Mount Carmel. Lam. R. to I, 16 מעשה במרים … שנִשְׁבֵּית וכ׳ it came to pass that Miriam … was carried off (by the Romans), herself and her seven sons. Keth. II, 5 נִשְׁבֵּתִי וטהורה אני I was a captive (among gentiles), but I remained pure; ib. 23ᵃ נִשְׁבֵּיתִי; a. fr.