שׁוֹשַׁנָּה f. (b. h.; = שנשנ׳, flower, esp. lily. Cant. R. to II, 2; Lev. R. s. 23, v. וֶרֶד I. Cant. R. to II, 1, v. חֲבַצֶּלֶת. Ib. המשובח שבמינים כש׳ … שׁוֹשַׁנַּת העמקים (the righteous are compared to) the most precious of the various kinds (of flowers), to the lily, and to the finest of that species which is the lily of the valley. Ib. שושנת ההר the mountain lily. Lev. R. s. 12, beg., a. e. כש׳ אדומה like a red lily (euphem. for light menstruation). Kil. V, 8 שושנת המלך the king’s lily (κρίνον βασιλικόν), white lily; Tosef. ib. III, 13. Y. Succ. III, 53ᵈ, v. כַּרְמֶל; a. fr.—Trnsf. knob of a nail. Num. R. s. 14, v. מִסְמָר; Pesik. R. s. 3.—[Yalk. Lev. 459, v. שׁוֹשָׁטָה.]