רַאֲיָה, רַאֲיָיה f. (preced. wds.) evidence, proof. Eduy. II, 2 לא ראינו אין ר׳ (Bab. ed. אין לא ראינו ר׳) ‘we have not seen’ is no evidence (that an act did not take place); Zeb. XII, 4; Keth. 23ᵃ. Ib. 15ᵇ (in Chald. dict.) אייתי ר׳ דישראל את produce evidence that thou art an Israelite. Snh. III, 8 כל זמן שמביא ר׳, v. סָתַר II. B. Kam. III, 11, a. fr. עליו הר׳ it rests on him to produce evidence, v. יָצָא. B. Bath. 154ᵃ top ר׳ במאי wherein must his evidence consist? ר׳ בעדים evidence by producing witnesses; ר׳ בקיום השטר evidence by which the document is identified. Pes. 15ᵃ, a. e. אין הנדון דומה לר׳ the case under discussion is not parallel to the evidence (the case which you cite is not analogous). Ber. 2ᵇ, a. fr. אע"פ שאין ר׳ וכ׳, v. זֵכֶר; a. v. fr.—Pl. רַאֲיוֹת. Snh. l. c. כל ר׳ שיש לך וכ׳ whatever new evidences you may have, you must produce within thirty days. Y. Shebu. VI, 37ᵃ top בכופר ברַאֲיוֹתָיו̇ when the opponent contests his evidence. Gen. R. s. 36, end, v. הַכְרָעָה; a. e.