קְרַם ch. same , to form a skin; to cover, overlay. Targ. Prov. VII, 16 ובקרמא מצראה קְרִמְתָּהּ ed. Lag. (ed. incorr.) and I covered it with Egyptian (fine) cloth.—Part. pass. קְרִים. Ib. XXVI, 23 (some ed. קריס, corr. acc.; h. text מצפה).—[Targ. Job VI, 12, v. קְרַס.]
    Af. - אַקְרִים (of wine) to form a film. Ab. Zar. 30ᵃ bot. (edd. Const. a. Ven. דאקריס); B. Bath. 95ᵇ; v. קְרַס.