עוּן to be round, curved; denom. עַיִן.
    Pi. - עִיֵּין (denom. of עַיִן) 1) to look in, read. Tanḥ. Ki Thissa 34 אסור … לעַיֵּין בתורה וכ׳ the interpreter must not look into the Torah (Hebrew text) and translate; (Pesik. R. s. 5 ליתן עיניו). —2) to look carefully; to search, investigate (cmp. דּוּק a. דִּקְדֵּק). B. Bath. 115ᵃ (ref. ובן אין לו, Num. XXVII, 8) עַיֵּין עליו (Ar. אַיֵּין) investigate his case (whether he has really no male issue); Yeb. 22ᵇ. Kidd. 4ᵃ (ref. to Lev. XXII, 13 וזרע אין לה) עיין לה; Yeb. 70ᵃ עיין עלה (Chald.). —3) to speculate, contemplate. Ber. 55ᵃ המאריך בתפלתו ומְעַיֵּין בה he who stays long in prayer and speculates on it (expecting its fulfillment as a reward for his lengthy prayer); Yalk. Prov. 950; Ber. 32ᵇ; a. e. —4) [to measure with the eye] to balance exactly, opp. הכריע (v. כָּרַע). B. Bath. 89ᵃ אין מְעַיְּינִין … במקום שמעיינין where it is customary to give overweight, you dare not sell by exact weight, and vice versa; a. e.—Part. pass. מְעוּיָּין a) (adv.) weighed exactly, even-balanced. Num. R. s. 16, end (ref. to עין בעין, Num. XIV, 14) הרי מאזנים מע׳ אתה וכ׳ behold the scales are evenly balanced, thou sayest …, and I say &c.; Deut. R. s. 5 הרי מדת הדין בכף מאזנים מע׳ judgment lies on evenly balanced scales. Tanḥ. Ki Thissa 34; Pesik. R. s. 5, beg. המאזניים מע׳ the claims on both sides are equal. Y. Snh. X, beg. 27ᶜ היה מע׳ if it (his sins and his merits) be even; Y. Peah I, 16ᵇ bot.; Y. Kidd. I, end, 61ᵈ מחציין (corr. acc.); Yalk. Ps. 784 כף מאזניים מע׳ [היה]; a. e.—b) having eyes (rings) or colors. Y. Kil. I, 27ᵃ, v. לְעוּנִים.
    Polel. - עוֹנֵן (b. h.) [to contemplate; to augur;] to produce apparitions, to conjure. Snh. 65ᵇ, a. e. (interpret. מעונן, Deut. XVIII, 10) המעביר … על העין, v. זְכוּרוּ. Ib. (oth. interpret.) האוהז את העינים, v. אָחַז. Ib. (oth. interpret.; cmp. Pi.) המחשב עתים ושעות וכ׳ who calculates what times and hours are auspicious &c.; [Comment. on המחשב עתים explain עונן as denomin. of עוֹנָה I]; Tosef. Sabb. VII (VIII), 14 נותני עתים וכ׳.