כְּמַר ch. same 1) to hide, keep warm (corresp. to h. טָמַן). Y. Sabb. IV, beg. 6ᵈ (read:] כַּמְרָאִי גו גיפתא, v. גִּיפְתָּא. Ib. כַּמְרָהּ גו וכ׳ put it in &c. B. Mets. 74ᵃ מחוסר מִכְמַר ועיולי וכ׳ requiring heating (of grapes) and carrying to the press. —2) to shrink, be wrinkled. Pes. 58ᵃ מכמר בישרא the shrinking and drying up of the meat (from lying over too long). —3) (with רחמין as object) to feel compassion. Targ. Y. Deut. XIII, 18. Targ. Ps. LXXVII, 10.—[Kidd. 81ᵇ, v. אִכְמַר.]