יַזְפָא m. (preced.) debtor. Targ. Is. XXIV, 2.—V יוֹזִיף.