הוֹדוּ II (ודי) hodu (thank ye the Lord), a section of Hallel. Succ. III, 9; a. e.