הוֹדָאָה, הוֹדָיָה f. (ודי) 1) confession, admission. Shebu. VI, 1 הה׳ בשוה וכ׳ the amount admitted to be due must be at least one P’rutah. B. Mets. 3ᵇ, a. fr. הוֹדָאַת בעל דין וכ׳ the admission of indebtedness by the defendant is worth as much as a hundred witnesses; a. fr. —2) confession before the Lord, thanksgiving. Sot. IX, 10 (47ᵃ) הוֹדָיַית המעשר (Mish. הוֹדָיוֹת, pl.) the confession to be recited on having given away the third year’s tithes (Deut. XXVI, 12 sq.); ib. 47ᵇ הוֹדָאַת; Maas. Sh. V, 15 (Mish. ed. הודיות). Gen. R. s. 71 Leah seized פלך ה׳ the shuttle of confession (made gratitude her duty, Gen. XXIX, 35); בעלי ה׳ men of confession (ready to admit their wrong or to thank the Lord); Midr. Sam. ch. XXVIII.—Ber. IV, 2 (28ᵇ) אני נותן ה׳ וכ׳ I offer thanks for my lot (being permitted to teach). Y. ib. I, 3ᵈ top ה׳ ושבח וכ׳ thanks and praise are due to &c.; a. fr. —3) Hodaah, the first of the last three sections of the Prayer of Benedictions (תפלה), so named from the words Modim &c. Ber. 34ᵃ בה׳ תחלה וכ׳ in reciting the Hodaah one must bend at the beginning &c. Ib.ᵇ בה׳ ובה׳ של הלל on reading the Hodaah or the thanksgiving in Hallel (הוֹדוּ). Ib. ה׳ דבה"מ the thanksgiving in the grace after meal (נוֹדֶה לְךָ וכ׳). Y. Taan. II, 65ᶜ bot. הידייה.—Pl. הוֹדָאיֹת, הוֹדָיוֹת. Taan. 6ᵇ ברוך רוב הה׳ blessed be He to whom a multitude of thanks is due; אל הה׳ the Power to whom (all) thanksgivings are due; Y. Ber. I, 3ᵈ top; a. fr.—Y. Taan. III, 66ᵈ bot. פר של ה׳ the bullock over which the confessions are uttered.—Esp. Hodâaoth, proceedings resting on evidences of the defendant’s admission of his indebtedness. Snh. 2ᵇ; B. Kam. 84ᵇ; a. e.; cmp. אוֹדִיתָא.