1:7א׳:ז׳
1 א

שם - דבר הנגזר להיות ידבר בלשון עבר.

2 ב

לקצפה - כמו קצף על פני מים שאין בו ממש.

3 ג

חשוף חשפה - שקלפה.

4 ד

הלבינו - פועל עומד כמו הקיץ.