6:13ו׳:י״ג
1 א

ויאמר קץ כל בשר. הוא הגוף

2 ב

וטעם בא. הגיע קץ אידם

3 ג

את הארץ. מן הארץ וכן כצאתי את העיר. או עם כמו את יעקב איש וביתו. והנכון בעיני שמל' משחיתם מושכת עצמה ואחרת עמה וכן אלהים צבאות כסאך אלהים. והנה כן והנני משחיתם ומשחית את הארץ