37:15ל״ז:ט״ו
1 א

וימצאהו איש. דרך הפשט אחד מעוברי דרך