19:8י״ט:ח׳
1 א

ידעו איש. לשון רבים ורבות בפעל שעבר בלא תוספת וי''ו פתוח שוה

2 ב

האל. כמו האלה. ויאמר הגאון כי בעבור השלישי שלא בא אמר כן. וזה הטעם רחוק כי גם שתי הלשונות תמצאם בלשון ארמית