12:6י״ב:ו׳
1 א

גם זה המקום שכם. משה קראו כן כי שכם לא היה בימי אברהם

2 ב

אלון. כמו אלה והם עצים ויש אומרים שדה כמו איל פארן

3 ג

מורה. יש אומרים שהוא ממרא בעל ברית אברם. ויתכן שהוא אחר ויהיה אלון מורה שם מקום

4 ד

והכנעני אז בארץ. יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל ידום

The Canaanites were then in the land: It would seem that the Canaanites took the land of Canaan from a different group. But if this is not correct, then there is a secret here, and the wise will remain silent.