9:19ט׳:י״ט
1 א

הפרזים. כמו חדלו פרזון.

2 ב

ומשלח שם התואר מבנין הכבד הנוסף בעבור הוספת המ"ם ומצאנו הנני משליח בך.

3 ג

מנות חלקים כמו מנה אחת אפים.