25כ״ה
Terumahתרומה
Orach Chaim, Laws of Morning Conduct, Chapter 1:4 אורח חיים, הלכות השכמת הבוקר, א׳:ד׳