1:15א׳:ט״ו
1 א

למילדות. רב ושמואל ח"א אשה ובתה יוכבד ומרים וח"א כלה וחמותה. יוכבד ואלישבע: ד"א למילדת חסר וי"ו למד שלא היתה כי אם מילדת אחת והיינו יוכבד אבל מרים נערה היתה ולא היתה מילדת אלא פועה לילד ולכך אמרו חז"ל פועה זו מרים מהרב משה כהן. ד"א שפועה לילד בבטן וקוראה לו צא והוא יוצא:

למילדת “to the midwife;” there is a disagreement in the Talmud regarding the identity of these two women. According to one opinion they were Yocheved and her daughter Miriam. According to the second opinion, they were mother-in- law Yocheved, and her daughter-in-law. Elisheva, wife of Aaron. (Talmud Sotah, folio 11) An alternate interpretation: this interpretation takes its cue from the fact that the Torah spelled the word מילדת in the singular mode instead of with the letter ו, seeing that there were two women. According to the spelling there was only a single midwife, Yocheved. Miriam was a teenager not capable yet of acting as a midwife, rather she acted as a bleater, to help the infant cry while still inside its mother’s womb encouraging it to emerge from the womb as fast as possible.