חולין קל״ז ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Chullin 137b"
Toggle Reader Menu Display Settings
קל״ז ב