Ben Aryeh on Mishneh Torah, Damages to Property
2:17ב׳:י״ז
1 א

כ"מ: כלב כו'. בדאנח אנוחי לא מצי באדיי' אדויי. נ"ב צ"ל לא מצי למימר בדאדי' אדויי [וכ"ה בתו' כ"ב א' ד"ה ור' יוחנן]: