תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Metzia 29b:10"
Toggle Reader Menu Display Settings
כ״ט ב