בבא בתרא ע׳ א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 70a"
Toggle Reader Menu Display Settings
ע׳ א