בבא בתרא קי״ב ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 112b"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ב ב