בבא בתרא קי״ב א

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Bava Batra 112a"
Toggle Reader Menu Display Settings
קי״ב א