33:8ל״ג:ח׳
1 א
וללוי אמר. ועל לוי אמר: וללוי אמר means AND OF LEVI HE SAID (not to Levi).
2 ב
תמיך ואוריך. כלפי שכינה הוא מדבר: תמיך ואוריך THY THUMMIM AND URIM — He is addressing God (not Levi).
3 ג
אשר נסיתו במסה. שלא נתלוננו עם שאר המלינים: אשר נסיתו במסה WHOM THOU DIDST TRY WITH TRIALS — [Since this is said in praise of the Levites] we may gather from it that they did not murmur together with the other tribes.
4 ד
תריבהו וגו' . כתרגומו דבר אחר, תריבהו על מי מריבה, נסתקפת לו לבוא בעלילה, אם משה אמר (במדבר כ, י) שמעו נא המורים, אהרן ומרים מה עשו: תריבהו וגו׳ THOU DIDST STRIVE WITH HIM [AT THE WATERS OF MERIBAH] — Understand this as the Targum has it: (“Thou didst put him to the test”). — Another explanation of תריבהו על מי מריבה: Thou didst seek an occasion against him to come with a pretext, for if Moses said, “Hear now, ye rebels”, what sin did Aaron and Miriam commit? (why were they not allowed to enter the land?) Sifrei Devarim 349:3).